Shish Lebanese Street food

Den här restaurangen har tyvärr upphört. Vi tackar för den goda maten under de gångna åren.

Vi förbereder lokalen för en ny aktör. Följ oss på sociala medier för snabbaste uppdateringen.