Kontakt

Skandia Fastigheter står bakom femton köpcentrum varav S:t Per Gallerian är ett. Alla är strategiskt belägna i svenska tillväxtområden. Ungefär var tionde svensk besöker butikerna i något av våra köpcentrum. Totalt sett uppgår antalet årliga besökare till cirka 45 miljoner.

Våra köpcentrum är koncentrerade till fyra områden – stockholm/uppsala, västra sverige, skåne samt östergötland. Det är ingen slump. Mer än halva Sveriges befolkning är bosatt i de omkringliggande upptagningsområdena. Vi vill att ett besök ska ge en upplevelse utöver den rent kommersiella. Möjligheter till att fika eller att bara ”fönstershoppa” är viktiga pusselbitar för att skapa ett levande köpcentrum.

S:t Per Gallerian kamerabevakas av Skandia Fastigheter för din trygghet och säkerhet. För att läsa mer om hur vi bedriver kamerabevakning i våra köpcentrum, se: Behandling av personuppgifter och kamerabevakning

För information kring hur S:t Per Gallerian och Skandia Fastigheter behandlar personuppgifter, se: http://stper.se/privacy/

Kontaktuppgifter

St:Per Gallerian
S:t persgatan 10
753 20 Uppsala
Växel 018-66 05 70
www.skandiafastigheter.se

Felanmälan tel 020-300 600

Centrumchef Snezana Oscarsson
Tel 018-66 05 71
snezana.oscarsson@skandiafastigheter.se

Teknisk förvaltare Tony Zotterman
018-66 05 73
tony.zotterman@skandiafastigheter.se

Drifttekniker Mats Janin
018-66 05 75
mats.janin@skandiafastigheter.se

Drifttekniker Peter Persson
018-66 05 74
peter.persson@skandiafastigheter.se

Marknadsansvarig Angelica Chander
018-66 05 76
angelica.chander@skandiafastigheter.se